DE ENERGIEMARKT

Wat gebeurt er op de markt?
Zeker weten dat je altijd als eerste op de hoogte bent van de energiemarkt
Zeker weten dat je altijd als eerste op de hoogte bent van de energiemarkt

De energiemarkt in het kort

De energiemarkt heeft alle karakteristieken van een commoditymarkt, zoals olie, goud, graan en melk. Dat houdt in dat jouw prijs voor energie wordt bepaald door het inkoopmoment op grillige termijnmarkten. De kunst is dus om op een relatief gunstig marktmoment jouw energie in te kopen. Een goed inkoopmoment maakt een groot verschil in de energiekosten van je onderneming of je privé-woning.

De gas en elektriciteitsmarkt

Gas

Hoe werkt het?

Elektriciteit

Hoe werkt het?

Wat drijft de energiemarkt op het gebied van gas?

Het weer

De buitentemperatuur is een belangrijke indicator voor ons gasgebruik. Tijdens strenge winters verbruiken we veel meer gas voor verwarming en dergelijke. Als de zon schijnt stoken we minder. We verbruiken minder, dus de prijs daalt. Bij koud weer stijgt de vraag en dus de prijs.

De opslag

Als in de zomer de vraag naar gas laag is wordt het opgeslagen in zogeheten storages. Als de vraag in de winter weer stijgt, wordt het gas uit de storage gehaald. Wordt er in de zomer bijvoorbeeld tijdelijk opslagcapaciteit gesloten, dan is de voorraad voor de winter kleiner. Met hogere prijzen tot gevolg.

Het prijsniveau

Het absolute prijsniveau is net als in alle commoditymarkten van invloed. Is de prijs al laag, dan is de kans op een verdere prijsdaling kleiner dan de kans op een prijsstijging. Er is historisch gezien een bepaalde prijs waaronder het voor gasproducenten onaantrekkelijk wordt om nog te produceren. Een verdere daling is dan onwaarschijnlijk.

Beschikbaarheid

Op deze markt gelden ook de regels van vraag en aanbod, bij meer aanbod dan vraag daalt de prijs en vice versa. Net als in elke andere markt. Dus door het terugschroeven van de gaswinning in Groningen is Nederland steeds meer afhankelijk van buitenlandse productie en voorraden.

De olieprijs

Veelal gascontracten voor de lange zijn nog gekoppeld aan de olieprijs. Stijgt de olieprijs, dan beweegt de gasprijs mee. Daarnaast beweegt de vraag naar zowel olie als gas op dezelfde manier. Bij economische groei stijgt de vraag, bij economische krimp daalt de vraag.

Geopolitiek

Houd daarnaast rekening met geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlog, het twittergedrag van Trump en economische conflicten. Zet Rusland bijvoorbeeld de gastoevoer naar Oekraïne stop, dan daalt het aanbod in Europa en stijgt de gasprijs.

Switch-Connect

Liever persoonlijk contact? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Elektriciteit

Elektriciteit kan (nog) niet (in grote hoeveelheden) worden opgeslagen. Het aanbod moet dus altijd in balans zijn met de vraag. Vooral de productiecapaciteit bepaalt de prijs. Dus hoeveel wind- en zonnestroom er kan worden opgewekt en welke centrales in werking zijn. De prijs van niet-duurzaam opgewekte energie wordt bepaald door de prijs van gas, kolen en CO2-compensatie. Eerder heb je al kunnen lezen welke factoren de prijs van gas bepalen. De prijs van kolen wordt vooral bepaald door China en de Chinese economie.

Groene stroom

Tijdens het opwekken van traditionele (grijze) energie wordt het milieu belast, energie mag ‘groene energie’ genoemd worden als tijdens het opwekken het milieu niet belast wordt. Het wordt dan ook opgewekt met behulp van natuurlijke bronnen, zoals de wind en zon. Tijdens het opwekken van duurzame zonne- en windenergie vindt er geen CO2-uitstoot plaats, wat dus een positieve bijdrage geeft aan het milieu. Kijkend naar de markt zijn er vier grote duurzame bronnen waarmee groene stroom kan worden opgewekt, namelijk; windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht. Groen gas daarentegen wordt enkel opgewekt door biomassa, wat afkomstig is van dieren en of planten.

Grijze stroom

Grijze energie is de tegenhanger van groene energie. Deze is niet duurzaam en wordt niet milieuvriendelijk opgewekt. Allereerst worden er fossiele brandstoffen (lees: aardolie, steenkool en aardgas) gebruikt welke op den duur opraken, tevens wordt het milieu belast met CO2-uitstoot. De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld dat van de totale energieproductie in 2020 14% opgewekt moet worden door duurzame bronnen.

Grootzakelijk

Je hebt een grootzakelijke aansluiting wanneer je:

  • minstens één aansluiting voor grootverbruik heeft;
  • een doorlaatwaarde van meer dan 3x 80 ampère heeft en meer dan 40 m3 per uur verbruikt;
  • netbeheerdersmodel;
  • kosten voor het regionaal netbeheer gaan via de netbeheerder;
  • gefactureerd wordt op basis van het werkelijke verbruik.

MKB

Je hebt een MKB & klein zakelijke aansluiting wanneer je:

  • enkel aansluitingen voor kleinverbruik heeft;
  • een doorlaatwaarde van minder dan 3x 80 ampère heeft en minder dan 40 m3 per uur verbruikt;
  • leveranciersmodel;
  • kosten voor het regionaal netbeheer gaan via de energieleverancier;
  • gefactureerd wordt op basis van een voorschotbedrag.