WET– EN REGELGEVING

Weten waar je aan moet voldoen?

Wij zijn altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving

Energiebesparing

De Nederlandse doelstelling uit het getekende klimaatakkoord; In 2020 moet 14% van de energie in Nederland hernieuwbaar worden opgewekt. Om deze doestellingen te realiseren verplicht de overheid ondernemingen en instellingen om met energiebesparing aan de slag te gaan.

Energiebesparing

De Nederlandse doelstelling uit het getekende klimaatakkoord; In 2020 moet 14% van de energie in Nederland hernieuwbaar worden opgewekt. Om deze doestellingen te realiseren verplicht de overheid ondernemingen en instellingen om met energiebesparing aan de slag te gaan.

Wij zijn altijd op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving

Wat drijft de energiemarkt?

Wet Milieubeheer

Wat staat er in het activiteitenbesluit milieubeheer?

Energy Efficiency Directive

Wat is een EED en wanneer is een EED voor jou verplicht?

Wat drijft de energiemarkt op het gebied van gas?

Wet Mileubeheer

 

In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan verschillende milieuregels voor bedrijven. Het Activiteitenbesluit is onderdeel van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer is een raamwet: dit betekent dat de wet alleen in grote lijnen bepaalt hoe de Nederlandse overheid en bedrijven met het milieu moeten omgaan. Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat praktische maatregelen voor de uitvoering van (een deel van) de voorschriften die in de Wet milieubeheer staan.

Het Activiteitenbesluit verplicht ondernemingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas verbruiken om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar. Zie erkende maatregelenlijst. De overheid ziet streng toe op de naleving van deze regels.

Switch-Connect

Liever persoonlijk contact? Neem dan rechtstreeks contact met ons op.

Energy Efficiency Directive

Wanneer is een EED voor jou verplicht? Je bent alleen verplicht een EED uit te voeren als je bedrijf voldoet aan een of meerdere van de onderstaande voorwaarden:

  • Bedrijven die 250 FTE of meer in dienst hebben, of;
  • Bedrijven met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en daarnaast een balanstotaal hebben van meer
    dan €43 miljoen.

Op de bovenstaande verplichtingen zijn uitzonderingen van toepassing. Wanneer je onderneming meedoet aan de meerjarenafspraken (MJA3) of meedoet aan de CO2 prestatieladder dan kan het zijn dat je onderneming geen EED audit hoeft uit te voeren. Fiscaal voordeel EED Over de kosten van een EED onderzoek is een EIA (energie-investeringsaftrek) aan te vragen. Voor meer informatie over de energie-investeringsaftrek kun je terecht op www.rvo.nl.